Tuyển dụng

Nissan Vinh – Tuyển dụng Marketing

GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG – NISSAN VINH: Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền…

Xem chi tiết

Nissan Vinh – Thông báo tuyển dụng Quý I – 2018

GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG – NISSAN VINH: Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền…

Xem chi tiết

Nissan Vinh – Thống báo tuyển dụng Quý 4 – 2017

GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG: Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân…

Xem chi tiết

Nissan Vinh Tuyển Dụng Quý 3 – 2017

Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan…

Xem chi tiết

NISSAN VINH TUYỂN DỤNG QUÝ 2 NĂM 2017

Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan…

Xem chi tiết

NISSAN VINH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan…

Xem chi tiết

NISSAN VINH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH HÀ TĨNH

Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan…

Xem chi tiết

NISSAN VINH TUYỂN DỤNG QUÝ 2 NĂM 2016

Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan…

Xem chi tiết

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÒNG 2 – VỊ TRÍ KẾ TOÁN

Công ty TNHH Nissan Vinh thông báo: Danh sách đã trúng tuyển vòng 2 Vị trí: Kế toán Chúng tôi xin trân trọng mời Anh/Chị đến công ty để phỏng vấn Thời gian: 8h30, ngày 29/04/2016 Địa điểm: 186 Nguyễn Văn Cừ, Thành Phố…

Xem chi tiết

NISSAN VINH TUYỂN DỤNG THÁNG 5

Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan…

Xem chi tiết