Tuyển dụng

Nissan Vinh- Tuyển dụng tháng 3/2019

Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan liên doanh…

Xem chi tiết

Nissan Vinh- Tuyển dụng kế toán tổng hợp tháng 10/2018

Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan liên doanh…

Xem chi tiết

Nissan Vinh- Tuyển dụng Lễ tân

  Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan liên…

Xem chi tiết

Nissan Vinh tuyển dụng cố vấn dịch vụ

Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan liên doanh…

Xem chi tiết

Nissan Vinh-tuyển dụng nhân viên tư vấn phụ kiện

Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan liên doanh…

Xem chi tiết

Nissan Vinh- Tuyển dụng học viên sơn gò tháng 8/2018

Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan liên doanh…

Xem chi tiết

Nissan Vinh- Tuyển dụng Kỹ thuật sửa chữa ô tô tháng 8/2018

  Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan liên…

Xem chi tiết

Nissan Vinh- Tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng

    Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan…

Xem chi tiết

Nissan Vinh- Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng tháng 7/2018

Công ty TNHH Nissan Vinh là Đại lý chính thức của Nissan Việt Nam tại khu vực Bắc Miền Trung, chuyên phân phối xe Nissan liên doanh…

Xem chi tiết

Nissan Vinh thông báo tuyển dụng tháng 6/2018

1. Nhân viên tư vấn bán hàng – Phòng Kinh doanh Số lượng: 10 người – Mô tả công việc Tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh từ…

Xem chi tiết